Volvofinans Bank - bokslutskommuniké januari-december 2015

Rekordresultat och ökad räntabílitet på eget kapital summerar 2015

2015 blev ett rekordår för svensk bilhandel. Över 345 000 nya personbilar, nästan 45 000 nya lätta transportbilar och 4 800 nya tunga fordon, samt 394 000 begagnade fordon nådde sina nya ägare. I denna goda marknad levererar Volvofinans Bank ett resultat för helåret som uppgår till 363,0 mnkr (330,6), och som är bankens bästa någonsin.

Volvo Car Group fortsätter också att prestera goda försäljningsvolymer, både globalt och på den svenska marknaden, där över 70 000 bilar såldes och marknadsandelen för märket stärktes och landade på 20,6 %. Varumärket Volvo har ytterligare stärkts i och med den succéartade lanseringen av XC90 och fortsätter nu med hjälp av helt nya modeller att etablera sig som en premiumtillverkare. Bland Volvohandelns övriga tre märken, Renault, Ford och Dacia, utmärkte sig Renault med en försäljningsökning på drygt 14 %.

För en PDF-version av rapporten klicka här: Bokslutskommuniké 2015

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar administrationen av vagnparker - www.volvofinans.se

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2016 kl 16:15.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media