Stark utveckling för VSM Group på alla marknader

Report this content

Stark utveckling för VSM Group på alla marknader · Efterfrågan på "glädjen att sy" har ökat på samtliga marknader. · Lyckade lanseringar av den nya generationens datorsymaskiner. · Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar mer än fördubblades under tredje kvartalet, från 21 MSEK till 49 MSEK. Efterfrågan på VSM Groups produkter var stark på samtliga marknader under tredje kvartalet 2002. Trots att den internationella konjunkturen var svag steg försäljningen inom företagets alla produktområden - hemsymaskiner, mjukvara och tillbehör för sömnad och broderi - med totalt 8 procent (valutajusterat 10 procent). Försäljningen har ökat med 20 procent sedan årsskiftet jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 1 931 MSEK (1 615). Justerat för valutaeffekter var ökningen 22 procent. Störst var ökningen i Nordamerika, 28 procent, som är företagets huvudmarknad. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar ökade med 154 procent till 180 MSEK (71 MSEK) för de tre första kvartalen. Det motsvarar en resultatmarginal på 9,3 procent (4,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 MSEK (-116), vilket bland annat resulterade i att nettoskuldsättningen minskade till 643 MSEK (844). Det finns många orsaker till att den positiva utvecklingen under årets två första kvartal fortsatte även under det tredje, bland annat lyckade lanseringar av den nya tidens datorsymaskiner, fortsatt hög beläggning i produktionsanläggningarna och det faktum att antalet egna försäljningsställen i USA utökats från 97 till 118. - Nu börjar vi också se de ekonomiska resultaten av Pfaff-affären och de lönsamhetsförbättringar som vi har vidtagit sedan vi förvärvade företaget för två år sedan. Pfaff-affären visar nu på ett klart överskott, säger Svante Runnquist, vd för VSM Group. - Ett annat viktigt skäl till att det går bra för oss är att sömnad och symaskiner ligger helt rätt i tiden. Det är trendigt att sätta sin personliga prägel på både kläder och heminredning och det här är en trend som har förstärkts under året. Personalstyrkan har under perioden januari - september växt med 487 personer till 2 015. Enbart under tredje kvartalet utökades personalstyrkan med 113 personer, bland annat till följd av de ökade produktionsvolymerna, men framför allt genom utvidgningen av butiksnätet i USA. Den positiva utvecklingen till trots väljer VSM Group att avvakta med den planerade börsintroduktionen tills läget på världens börser har stabiliserats. Nyckeltal (belopp i MSEK) Juli-september Januari-september 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättning 636 589 1 931 1 615 Rörelseresultat före avskrivning på immateriella poster 49 21 180 71 Rörelseresultat 38 9 146 38 Kassaflöde från den löpande verksamheten -47 7 40 -116 VSM Group AB 561 84 Huskvarna Tel: 036-14 60 00 (växel) KONTAKTPERSONER Svante Runnquist Vd Tel: 036-14 65 82 Gunnar Vidén Ekonomichef Tel: 036-14 72 47 Bilder för fri publicering kan laddas ned från vårt pressrum på www.vsmgroup.com Där finns också övrig pressinformation. VSM Group AB, tidigare Viking Sewing Machines AB, utvecklar, producerar, marknadsför och säljer hemsymaskiner och tillbehör som ger konsumenterna världen över möjlighet att uppleva glädjen med kreativ sömnad; med varumärken som Husqvarna Viking och Pfaff är företaget en av världens ledande aktörer i branschen. Årligen säljs cirka 500 000 symaskiner motsvarande en omsättning på drygt 2,5 miljarder SEK. Koncernen har drygt 2 000 anställda varav 550 i Sverige. Företaget är certifierat enligt de internationella kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001. Läs gärna mer på www.vsmgroup.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar