Beslut om nedsättning av aktiekapitalet har vunnit laga kraft

Beslut om nedsättning av aktiekapitalet har vunnit laga kraft På bolagsstämman den 5 april tidigare i år fattades beslut om nedsättning av Wallenstams aktiekapital. Nedsättningen avser 7 376 200 kronor för avsättning till bolagets reservfond genom indragning av samtliga de 737 620 B-aktier som förvärvats fram till den 2 mars 2001. Tingsrätten har beslutat att lämna bolaget tillstånd att nedsätta aktiekapitalet. Beslutet har nu vunnit laga kraft. Efter nedsättning uppgår det totala antalet utestående aktier till 17 252 993 varav 16 102 943 är B-aktier och resterande del, 1 150 000 är A- aktier. Vid bolagstämman fattades samtidigt beslut om att ytterligare 10 % av de egna aktierna får återköpas. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 921 100 B-aktier efter indragning av aktierna. Detta innebär att bolaget kan förvärva ytterligare ca 5 % av utestående aktier. Göteborg den 5 december 2001 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Vice VD AndersBerntsson, telefon 031-20 00 00. www.wallenstam.se Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) S-401 84 Göteborg Besöksadress Södra Vägen 1 Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00 Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter drygt 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om ca 9 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00710/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00710/bit0001.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar