Bolagsstämma i Wallenstam 2000

Bolagsstämma i Wallenstam 2000 Bolagsstämman öppnades av Sören Mannheimer som lämnade över ordförandeskapet till IFK Göteborgs styrelseordförande Gunnar Larsson. Bolagsstämman ägde rum i Göteborg den 23 maj. Styrelse omvaldes/nyvaldes enligt det förslag som förelåg. Sören Mannheimer, Christer Villard, Marie-Anne Lervik Nivert, Lennart Svensson, Anders Berntsson och Hans Wallenstam omvaldes och som ny styrelseledamot valdes Erik Åsbrink. Ordinarie revisorer och revisorsuppleanter omvaldes/nyvaldes enligt det förslag som förelåg. Lennart Bertheden och Håkan Jarkvist omvaldes som ordinarie revisorer. Som revisorsuppleanter omvaldes Jan Hanner och som ny revisorsuppleant valdes Helen Eklund. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 1999 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare beslutades att utdelning höjs till 1,25 kr/aktie (0,75) enligt styrelsens förslag. Avstämningsdag är den 26 maj 2000 och utbetalning beräknas ske från VPC onsdagen den 31 maj. Bolagsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen (§3 och §9) enligt följande: §3. Föremålet för bolagets verksamhet är att idka byggnadsentreprenadrörelse, fastighetsförvaltning, handel med fastigheter och värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet. §9. . Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Göteborgs Posten. . Bolagsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att förvärva och/eller överlåta A- och/eller B-aktier i Lennart Wallenstam Byggnads AB. Förvärv får ske av högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. VD Hans Wallenstam kommenterar: "Det är trevligt att Erik Åsbrink nu är invald i vår styrelse och jag tror att han kommer att bidra mycket till bolagets framtida utveckling." "Det känns mycket bra att kunna presentera bolagets bästa resultat någonsin under 1900-talet." Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 24 maj 2000 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av vice VD Anders Berntsson, telefon 031-20 00 00 Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om ca 7,5 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 50 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar