Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004 · Periodens resultat efter skatt ökar till 624 Mkr (385), motsvarande en vinst om 45 kr per aktie (26). · Hyresintäkterna för perioden ökar till 826 Mkr (707). · Förvaltningsresultatet förbättras med 44 % till 159 Mkr (110). · Fastighetsrörelsen ger ett betydande överskott om 534 Mkr (72). För fullständig rapport se bifogad PDF-fil eller ring 031-20 00 00 för beställning. Göteborg den 10 november 2004 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av finans- och informationsdirektör Ulf Ek 031-20 00 00 alt 0705- 17 11 37 Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 1 miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 13 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. www.wallenstam.se Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) S-401 84 Göteborg Besöksadress Södra Vägen 1 Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20090/wkr0001.pdf fax Q3 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20090/wkr0003.pdf

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 52 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar