Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 · Resultat efter skatt per aktie har ökat med 22 % till 2,75 kr (2,26) · Resultat efter skatt har förbättrats med 15 % till 41,9 Mkr (36,5) · Förvaltningsresultatet förbättrades med 30 % till 13,1 Mkr (10,1) För fullständig rapport se bifogad PDF fil eller ring 031-20 00 00 för beställning. Göteborg den 14 maj 2003 Lennart Wallenstam Byggnads AB För ytterligare information kontakta gärna Marknads och Informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 0705-17 11 42 eller 031-20 00 00 eller Ekonomidirektör Marie Ideström på telefon 0705-17 11 51. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. www.wallenstam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00020/wkr0001.doc

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 52 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar