Delårsrapport perioden 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport perioden 1 januari - 30 juni 2002 Fortsatt stark resultatutveckling för Wallenstam · Resultat efter skatt har ökat till 158,6 Mkr (45,5) · Förvaltningsresultatet för perioden har ökat till 37,9 Mkr (29,2) · Resultat per aktie har ökat till 9,86 kr (2,67) För fullständig rapport se bifogad pdf fil eller ring 031-20 00 00 för beställning. Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00, 0705-17 11 42 eller Ekonomidirektör Marie Ideström, telefon 031-20 00 00, 0705-17 11 51. Wallenstams delårsrapport skickas i tryckt version till samtliga Wallenstams aktieägare och kan laddas ner från bolagets hemsida wallenstam.se eller beställas per telefon 031-20 00 00. www.wallenstam.se Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter ca 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighets-värde om drygt 9 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00060/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00060/wkr0003.pdf Hela rapporten