Meddelande gällande återköp av egna aktier

ABG Sundal Collier har för Wallenstam AB:s räkning per den 30 juni 2017 återköpt 25 000 aktier av serie B till en snittkurs av 80,7064 kr på Nasdaq Stockholm. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 12 725 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 305 500 000 av serie B och 34 500 000 av serie A.

Göteborg den 3 juli 2017

Wallenstam AB (publ)

För ytterligare information:
Ulf Ek, Finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11 37
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig
Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

 

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 37 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 7 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar