Meddelande gällande återköp av egna aktier

Wallenstam AB har per den 17 mars 2016 återköpt 35 000 aktier av serie B till en snittkurs av 69,2014 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 8 815 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 305,500,000 av serie B och 34,500,000 av serie A.

  

Göteborg den 18 mars 2016
Wallenstam AB (publ)

För ytterligare information:
Ulf Ek, Finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11 37
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig
Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt.0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 32 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 300 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera