Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier Wallenstam har per den 30/8 2004 återköpt 1 000 aktier av serie B till en snittkurs av 216,25 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 208 500 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 13 655 143 av serie B och 1 150 000 av serie A. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 31 augusti 2004 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av finans- och infodirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 37. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 1 miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 13 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 52 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera