Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier Wallenstam har per den 27/8 återköpt 2 600 aktier av serie B till en snittkurs av 92,73 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 406 900 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 16 102 943 av serie B och 1 150 000 av serie A. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 28 augusti 2002 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705- 17 11 42. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 9 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. www.wallenstam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00050/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar