Meddelande gällande Wallenstams syntetiska återköpsprogram

På Wallenstams hemsida, www.wallenstam.se, kommer information att finnas om ingångna aktieswapavtal under Wallenstams syntetiska återköpsprogram. Informationen uppdateras varje vecka. För övrig information om återköpsprogrammet hänvisas till den senaste kvartalsrapporten, som även den finns på hemsidan. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 22 november 2004 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av finans- och infodirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 37.

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 52 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar