Ny VD för Wallenstam Göteborg AB

Ny VD för Wallenstam Göteborg AB Rune Persson blir ny VD för Wallenstams bostadsbolag i Göteborg, Wallenstam Göteborg AB. Rune som är 53 år kommer närmast från det allmännyttiga bostadsföretaget Bostadsbolaget där han arbetat som Affärsområdeschef sedan 1996. Rune tillträder befattningen som VD den 5 juni. VD Hans Wallenstam kommenterar: "Vi är väldigt glada att Rune tar sig an uppgiften för Wallenstam Göteborg AB. Bostäder i Göteborg har alltid varit en grundpelare i Wallenstams verksamhet och vi betraktar bostäder som en prioriterad marknad. Det privata och det kommunala fastighetsägandet är idag nära varandra varför det känns naturligt att ta vara på varandras fördelar. Det är därför extra roligt att Rune har en gedigen bakgrund från både bygg och förvaltning inom den kommunala sektorn." Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 22 maj 2000 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av VD Hans Wallenstam på telefon 031-20 00 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 50 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar