Wallenstam förvärvar 950 lägenheter i Stockholm

Wallenstam förvärvar 950 lägenheter i Stockholm Wallenstam förvärvar tre bostadsfastigheter (Bergen 1, Holmenkollen 1, Telemark 1) om drygt 63 000 kvm i Kista församling, Stockholm, av Akelius. Köpeskillingen uppgår till 400 Mkr, vilket innebär 6 350 kr/kvm. Efter detta förvärv har Wallenstam totalt 1 490 lägenheter samlat i Kista församling. VD Hans Wallenstam kommenterar: "Det är trevligt att kunna öka vårt bostadsbestånd, med tanke på den efterfrågan som idag råder på bostadsmarknaden" "När vi har så många lägenheter i ett samlat område kommer vi att kunna uppnå en hög effektivitet i förvaltningen" Samtidigt avyttrar Wallenstam fyra industrifastigheter i Göteborg (Biskopsgården 45:1, Gamlestaden 26:13, Arendal 5:1, Backa 27:33) om totalt cirka 20 000 kvm till Akelius. Köpeskillingen uppgår till 120 Mkr vilket är i nivå med Wallenstams senast gjorda värdering. Försäljningen påverkar inte resultatet i fastighetsrörelsen. " När vi förvärvade Drotts kommersiella bestånd i Göteborg hösten 2003 öronmärkte vi ett antal fastigheter som skulle avyttras. I och med denna försäljning har vi nu sålt samtliga dessa fastigheter" säger Hans Wallenstam. Fastigheterna tillträds den 1 december 2004. Göteborg den 25 augusti 2004 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av finans- och infodirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00, alternativt 0705-17 11 37 Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter drygt 1 miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 13 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. www.wallenstam.se Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) S-401 84 Göteborg Besöksadress Södra Vägen 1 Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040824BIT21130/wkr0010.pdf

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 52 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar