Wallenstam hyr ut 7500 kvm kommersiell yta i Göteborgsområdet

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om ca 7,5 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstam hyr ut 7500 kvm kommersiell yta i Göteborgsområdet Wallenstam har under de senaste två månaderna hyrt ut ca 7500 kvm i Göteborgsområdet. Största delen hyrs av DEHA Skandinaviska AB i Massetjärn på 3900 kvm varav 3000 kvm är produktions- och lageryta. Övriga uthyrda ytor är kontor. Genom uthyrningarna tillförs bolaget årliga hyresintäkter om drygt 4,8 mkr. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 12 oktober 2000 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informations direktör Thomas Dahl. Telefon 031-20 00 00 alternativt 0705- 17 11 42. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 54 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar