Wallenstam köper ytterligare fastigheter på Avenyn i Göteborg

Wallenstam köper ytterligare fastigheter på Avenyn i Göteborg Wallenstam utökar sitt fastighetsinnehav på Kungsportsavenyn i Göteborg genom förvärv från Alecta. Förvärvade fastigheter är, Kungsportsavenyn 22, 21-25 samt 29-37. Fastigheterna omfattar knappt 32.000 m². Köpeskillingen uppgår till 637,5 mkr. - Fastigheterna förvärvas till ett pris som understiger nyproduktionspris. Detta vittnar om en stor potential i affären, då dessa fastigheter ligger i ett unikt läge menar VD Hans Wallenstam. Wallenstam blir genom förvärvet den dominerande fastighetsägaren på Göteborgs paradgata. - Genom att öka vårt fastighetsbestånd på Avenyn blir det lättare för oss att vara med och påverka utvecklingen av Göteborgs city. Med en bättre optimerad blandning av verksamheter ser vi goda möjligheter till en högre avkastning på fastigheterna säger VD Hans Wallenstam. Göteborg den 9 juli 2003 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av VD Hans Wallenstam telefon 031-20 00 00 . Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter ca 1miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 50 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar