Wallenstam säljer bostadsfastighet i Stockholm

Wallenstam säljer en bostadsfastighet på Krukmakargatan 31 A-B (Diligensen 4) till en bostadsrättsförening. Fastigheten omfattar 2 365 kvm. Köpeskillingen uppgår till 55 Mkr (cirka 23 300 kr/kvm) vilket är cirka 9 procent över Wallenstams senast gjorda värdering. Fastigheten tillträds den 15 december 2004. Göteborg den 15 december 2004 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av finans-och infodirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00, alternativt 0705-17 11 37.

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 52 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar