Wallenstam säljer bostadsfastigheter i Göteborg

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om ca 7,5 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstam säljer bostadsfastigheter i Göteborg Wallenstam Göteborg AB säljer fyra bostadsfastigheter i Lunden, Göteborg, till en privat köpare. Den totala köpeskillingen uppgår till 63,5 Mkr vilket motsvarar ca 10 500 kr / kvm. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 18 oktober 2000 Marknads- och Informations direktör Thomas Dahl. Telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00200/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar