Wallenstam säljer till bostadsrättsförening i Solna

Wallenstam säljer till bostadsrättsförening i Solna Wallenstam säljer en bostadsfastighet på Hannebergsgatan i Solna (Opalen 5) till en bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till 22,7 Mkr vilket överstiger Wallenstams senast gjorda värdering med 75 %. Köpeskillingen överstiger den BRF-värdering som gjordes vid samma tidpunkt med 7 %. Göteborg den 1 juli 2002 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705- 17 11 42. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter ca 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighets-värde om drygt 9 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020628BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020628BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar