Wallenstam växer i Göteborg

Wallenstam växer i Göteborg Wallenstam Göteborg AB förvärvar delar av SPP:s fastighetsbestånd, i huvudsak bostäder och lokaler, i centrala Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 501 Mkr och omfattar 746 lägenheter. Fastigheterna ligger väl samlade i områdena Nordostpassagen och Vita Björn. Den totala ytan uppgår till ca 75 000 kvm varav ca 56 000 kvm är bostäder. Fastigheterna tillträdes 1 december 2000. Hans Wallenstam, koncern-VD, kommenterar: "Vi bedömer bostadsmarknaden i Göteborg som särskilt intressant. Efterfrågan på bostäder ökar och nyproduktionstakten är låg, vilket innebär att det finns en god hyrespotential i beståndet. Förvärvet ska också ses mot bakgrund av att det finns ett ökat intresse bland hyresgäster att ombilda till bostadsrätter. Sammantaget bedömer vi därmed att möjligheten till värdetillväxt i beståndet är mycket god." Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 17 oktober 2000 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av VD Hans Wallenstam eller vice VD Anders Berntsson, telefon 031-20 00 00. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om ca 7,5 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001016BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001016BIT00590/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar