Wärtsilä och LUT University samarbetar kring forskning i 100 % förnybara energisystem

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 20.5.2019 kl. 9:00 EEST

Teknologikoncernen Wärtsilä och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT har ingått ett forskningsavtal om strategisk modellering av elkraftsystem med syftet att förstå och utveckla energisystem i en riktning mot 100 % förnybar energi. Avtalet undertecknades i mars.

Avtalet omfattar samarbete i detaljerad modellering av energisystem i den globala energisektorns brytningstid. Enligt avtalet kommer LUT-universitetets forskningsgrupp för solenergi att stöda Wärtsiläs utvecklingsarbete inom detta område, bland annat genom att ge tillgång till LUT-universitetets databas om elkraftsystem. Wärtsilä är framstående inom strategisk modellering av branschens pågående brytningstid, både på system- och landsnivå. Arbetet har fokuserat på att förstå värdet av flexibla elproduktionsteknologier och rollen för olika energiproduktions- och lagringsteknologier för att uppnå elsystem som till 100 % kan utnyttja förnybara energikällor.

LUT-universitetets forskarteam, som leds av professor i solekonomi Christian Breyer, har ägnat sig åt världsledande forskning i modellering på timnivå av energisektorns brytningstid. Denna forskning omfattar inte endast elproduktion och lagringsteknik utan också förändringar i efterfrågan från industri- och transportsektorn samt städer. Grunden för forskningen är att visa en ekonomiskt möjlig väg till ett koldioxidneutralt globalt energisystem fram till 2050, med elektricitet som den största energikällan. Genom att kombinera detta arbete med Wärtsiläs verksamhet förväntas forskningen nå en ny högre nivå.

"Wärtsilä har en lång historia av forskningssamarbete med LUT-universitetet, där fokus har varit på att hitta lösningar för en framtid baserad på förnybar energi. Samarbetet med forskargruppen inom solekonomi är i linje med vår vision om ett till 100 % förnybart energisystem, och det stärker vår förståelse för den optimala utvecklingsbanan. Energisektorn förändras snabbt och med detta samarbete kan Wärtsilä som energisystemintegratör bygga det kunnande som ska leda förändringen”, sade Matti Rautkivi, direktör för strategi- och affärsutveckling, Wärtsilä Energy Business.

"LUT-universitet är stolt över att bli vald till Wärtsiläs partner i detta strategiska modelleringsprojekt, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem", sade Juha-Matti Saksa, rektor för LUT-universitetet. "Det här är ett nytt steg för vårt innovativa universitet i dess roll som internationell utmanare. Wärtsiläs globala nätverk förbättrar noggrannheten i modelleringen." 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Rautkivi
Direktör, strategi- och affärsutveckling
Wärtsilä Energy Business
Tel. + 358 40 480 3743
matti.rautkivi@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Kommunikationschef
Wärtsilä Energy Business
Tel: +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com 

Wärtsilä Energy Business i korthet
Wärtsilä Energy Business leder omvandlingen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Som energisystemintegratörer har vi kunskap om, designar, bygger och servar optimala energisystem för kommande generationer. Wärtsiläs lösningar ger den flexibilitet som behövs för att integrera förnybara energikällor och säkra energisystemens tillförlitlighet. Vårt sortiment omfattar flexibla motorbaserade kraftverk, inklusive lösningar med flytande gas, hybridsolkraftverk, system for energihantering samt energilagringssystem och integrationslösningar. Under hela livscykeln för våra kunders installationer stödjer vi dem med tjänster som ger ökad effektivitet och garanterad prestanda. Wärtsilä har 70 GW installerad kraftverkskapacitet i 177 länder runtom i världen.
www.wartsila.com/energy

Om oss

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

Prenumerera