Citat

Waystream har tagit fram produktserier som möjliggör högre kapacitet och bättre tillgänglighet utan att behöva uppgradera befintliga fastighetsnät eller byta utrustning i lägenheten eller kontoret.
Fredrik Lundberg, VD Waystream
Genom att enbart byta ut switchen i så kan fastighetsägaren, operatören eller stadsnätet ge bättre erbjudanden till sina slutkunder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Fredrik Lundberg, VD Waystream
”Är man beredd att betala lite högre initial kapitalkostnad, kommer de operationella kostnaderna att vara lägre med den lösningen från Waystream, vi valde.
Jonas Forsum, projektsamordnare Citynätet
Det är imponerande att Citynätet lyckats att bygga ett fibernät som överträffat förväntningar, både på pris och prestanda med snäv projektplan.
Fredrik Lundberg, VD Waystream AB
Waystream har vunnit en affär i Tyskland, Europas största marknad, värd drygt 3 MSEK under 2022. Det är ett bevis på att våra produkter möter den tyska marknadens behov.
Fredrik Lundberg, VD Waystream
Waystreams utrustning är en viktig komponent för regioner och länder som behöver hög hastighet, hög tillgänglighet och snabba responstider.
Trond E. Lundesgaard, Sales Director, NetNordic AS.
Vi fick helt enkelt den bästa affären till det bästa priset.
Patrik Karlfeldt, Avdelningschef Teknik på Utsikt
Våra lösningar ska bidra till att utveckla och stärka Utsikts stadsnät både funktionellt och ekonomiskt.
Gustav Svensson, kundansvarig på Cygate
"Vi ansåg att Waystreams produkter var mer tillförlitliga än liknande produkter på marknaden. Pålitlighet är en extremt viktig nyckelpunkt för oss."
Sebastian Landgraf, teknikchef på RegioNet Schweinfurt GmbH
Vi har stor nytta av Waystreams långa erfarenhet av FTTH-marknaden. De tillför den erfarenhet och kunskap vi behöver i vår fortsatta utbyggnad av vårt FTTH-nät.
Wybren Lieuwes, System & Network Architect på Kabelnoord
Norge kan nu fortsätta sin utbyggnad av ett toppmodernt bredbandsnät med den senaste innovativa tekniken.
Trond Eirik Lundesgaard, Sales Director NetNordic Norway AS.
I slutänden handlar det om innovation i alla led. Både när det gäller vår utrustning, operatörens nät och de tjänster som tillhandahålls över nätet.
Johan Sandell, CTO Waystream AB
Med Waystream får vi bra skalbarhet, bra port-densitet och de funktioner som behövs för vårt FTTH-nät för att leverera snabbt internet och andra tjänster.
Wybren Lieuwes, System & Network Architect på Kabelnoord
Nederländerna ligger jämförelsevis långt framme vad gäller sin utbyggnad och där finns ett tydligt behov av generationsskifte och uppgradering av den tekniska utrustningen.
Susanne Torrbacka, tf. VD Waystream.
Nu kan vi erbjuda våra kunder och den tyska marknaden skalbara, effektiva och tillförlitliga lösningar för end-to-end FTTx-nätverk.
Bernd Berger, BMA Networks GmbH
Vi ser ett växande och starkt intresse för våra produkter. Speciellt kombinationen av funktioner, hastighet och hög portdensitet lockar kunder såväl som telemetri-funktionen i alla våra switchar
Susanne Torrbacka, tf VD Waystream
Med hjälp av ASR8000 kommer nu ytterligare ett svenskt stadsnät att ha ett toppmodernt bredbandsnät med den senaste tekniken som skapar maximal samhällsnytta för invånarna
Fredrik Nyman, Waystream
Artificiell intelligens och maskininlärning skapar nya möjligheter för att analysera stora datamängder för att hitta avvikelser från det normala
Johan Sandell
Vi ser en stor potential i den här typen av teknologi. Vi arbetar dagligen med olika typer av problem som påverkar våra tjänster och kundernas upplevelse. Därför är det här projektet så relevant för oss
Daniel Henriksson
Det handlar om enorma datamängder som finns tillgängliga för analys. Fler än vad en människa ensam kan hålla koll på. Samtidigt förmedlar varje parameter viktig information. Därför är maskininlärning, där systemen bland annat lär sig vad som är det normala vid varje tidpunkt varje dag i veckan så användbara.
Johan Sandell
När distansarbete, distansutbildning och användning av tjänster i molnet ökar gäller det att operatörerna bygger snabba nät. Det är just detta ASR8000 är gjord för
Fredrik Nyman, produktchef Waystream
I det som visade sig bli Waystreams bästa kvartal genom tiderna uppgick omsättningen till 24 758 tkr.
Susanne Torrbacka, tf VD