Delårsrapport januari-juni 2020 - När förändringens vindar sveper genom världen stödjer vi digital kommunikation

Vi avslutade kvartalet med mycket positiva siffror, faktiskt det bästa kvartal någonsin i Waystreams historia. Nettoomsättningen ökade med 89 procent jämfört med samma period förra året och resultat före skatt blev 5 956 (1 898) tkr. En bidragande faktor till de starka försäljningssiffrorna är, förutom lyckade lanseringar av nya produktportföljer, att många kunder köper på sig produkter i en snabbare takt än vanligt. Ingen vill riskera att bli utan switchar och routrar samtidigt som behovet av stabil och snabb uppkoppling blivit ännu tydligare i spåren av Coronapandemin. Pålitlig fiberinfrastruktur har blivit avgörande i det som nu benämns ”det nya normala” livet och det medverkar till att öka efterfrågan på våra produkter.

Andra kvartalet (1 april – 30 juni)

  • Nettoomsättningen ökade med 89% jämfört med samma period föregående år, 27 373 (14 502) tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 5 985 tkr för perioden jämfört med 2 054 tkr för samma period föregående år.
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 627 (1 457) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 665 (-533) tkr.
  • Vinst per aktie uppgick till 0,6 (0,2) kr.

Första sex månaderna (1 januari – 30 juni)

  • Nettoomsättningen ökade med 59% jämfört med samma period föregående år, 46 626 (29 314) tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 7 823 tkr för perioden jämfört med 3 203 tkr för samma period föregående år.
  • Resultat efter skatt uppgick till 5 993 (2 220) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 191 (5 729) tkr.
  • Vinst per aktie uppgick till 0,7 (0,3) kr.
 

Som vi har tjatat genom åren! Om vikten av pålitliga, stabila och flexibla nät för digital kommunikation och bra produkter som stödjer fibernätskommunikation. Under cirka 20 år har våra produkter och våra visioner om det uppkopplade samhället varit delaktiga i att leda bredbandsutbyggnaden inte bara i Sverige utan också i övriga Europa. Sen sköljde Coronapandemin över världen och inget blev sig likt igen. Det nya normala har med all tydlighet visat vikten av stabila nät för hemarbete, för skola, för träning, för att sköta sociala kontakter och mycket mer. Den här typen av resfria möten mellan människor lär bli permanenta. Också sättet på vilket vi sköter sjukvård, utbildning och konsumenttjänster har fått ökad uppmärksamhet i spåren av Corona. Digitala arbetssätt omfamnas på ett aldrig tidigare skådat vis och det kommer förändra samhällen i grunden. Vår kundbas ser nu tydligare hur Waystream kan tillgodose de ökade behoven av att optimera trafiken i näten. I Sverige och Danmark har det varit tekniskt enkelt för människor att arbeta hemma, men däremot lider andra europeiska länder genom att inte ha lika välfungerande uppkopplingar. På dessa marknader ämnar vi göra skillnad och har därför på sistone intensifierat våra sälj- och marknadsaktiviteter, särskilt på den potentiellt mycket stora tyska marknaden.

I konkreta siffror innebär den ökade försäljningen att vi stängde böckerna om vårt bästa kvartal någonsin. Inför sommaren står vi därför med ett bra plus på sista raden. Till viss del beror de positiva siffrorna på att kunderna har ändrat beteende. Där de flesta förut lagt beställningar i ett välbekant kontinuerligt flödestempo, väljer många nu att säkra upp sig genom att lägga beställningar i ovanligt god tid.

I maj hade vi nöjet att lansera vår nya MS8000, vilket är en serie höghastighets access-switchar för fibernät. Den nya modellserien är fokuserad mot fibernät som bygger lager2-access. Maj innehöll också en uppdatering av access-switcharna i MS7000 och ASR8000-serien med modeller som stödjer 48V DC -matning. I sak innebär detta att switcharna nu kan anslutas till likström vilket förenklar operatörernas möjligheter att säkerställa driften med hjälp av batteribackup.

Vi hade bråda dagar i juni, som inleddes med ett avtal om köp av vår access-switch ASR8000 som bidrar till att Torsås nu kan ha snabbaste bredbandet av alla i Småland. Samma månad tecknade vi ett avtal med svenska kontraktstillverkaren NOTE så att vi vid behov kan förlägga tillverkning till NOTEs fabrik i Lund. Såväl den nuvarande fabriken i Kina som den i Lund har kapacitet och förmåga att producera hela vårt omfattande modellprogram. Juni var också månaden där det blev avspark för vårt nya spännande forskningsprojekt inom maskininlärning och AI. Projektets mål är att utvärdera olika metoder för maskininlärning och artificiell intelligens kopplat till drift av fiberbaserade bredbandsnät för att därigenom förbättra tillgänglighet och stabilitet för användarna. Jag lovar hålla er uppdaterade om projektets utveckling!

Vår vision är en uppkopplad värld där idéer och kunskap överbryggar gränser och leder till nya upptäckter. Innovation som förbättrar samhället och hur vi arbetar, hur vi bor och hur vi lever. Där är fibernät den ultimata bäraren av kommunikation och av den infrastruktur som är nödvändig för att möjliggöra visionen om ett sant digitalt samhälle. Nu när förändringens vind sveper genom världen står vi redo att bidra med såväl dagens som framtidens lösningar.

Jag önskar er alla en frisk och härlig sommar!

Susanne Torrbacka,

Tillförordnad VD

 

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399 

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl.08:30 CET.


Prenumerera

Dokument & länkar