Delårsrapport januari-mars 2019 - Ökning på alla marknader

Report this content

Första kvartalet (1 januari – 31 mars)
• Nettoomsättningen minskade med 33 % jämfört med samma period föregående år, 14 812 (21 932) tkr
• Rörelseresultat uppgick till 1 149 tkr för perioden jämfört med -260 tkr för samma period föregående år.
• Resultat efter skatt uppgick till 763 (-214) tkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 262 (4 067) tkr
• Resultatet per aktie uppgick till 0,1 (0,0) kr

Tf vd Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

Året började positivt och visar att kunderna uppskattar våra erbjudanden och att de fortsätter ge oss förtroende när de väl börjat med våra produkter. Vår nettoomsättning minskade, men sett till resultat har vi vänt minus till plus jämfört med samma period föregående år, dessutom med ett förbättrat kassaflöde.

Försäljningen på vår hemmamarknad i Sverige står för en dryg tredjedel av den totala omsättningen. Gällande de två övriga tredjedelarna är Norge och Danmark våra största marknader och står tillsammans för närmare 60 procent av omsättningen, vilket är en kännbar ökning jämfört med samma kvartal förra året.

Norges snabbast växande bredbandsoperatör, Homenet, valde att fortsätta sin utbyggnad med våra switchar och beställde ytterligare 6 000 portar accessutrustning från oss för leverans under kvartalet.  Från vårt andra grannland Danmark har vi fått ytterligare förtroende från Energi Fyn Bredbånd i form av en order värd cirka 2 miljoner kronor. Återigen efterfrågades vår accessutrustning med tillhörande optiska moduler till utbyggnad av danska Energi Fyns Bredbånds bredbandsnät. De senaste affärerna och de pågående förhandlingarna i bland annat Tyskland, visar hur viktigt det är att ha rätt partner, som förstår och rekommenderar våra produkter och service.

Störst procentuell ökning för en enskild marknad hittar vi i gruppen Tyskland, Österrike, Slovenien. De har gått från blygsamma 5% första kvartalet 2018 till att nu stå för 10% av den totala omsättningen för kvartalet.

Tysklands bredbandsmål för hushållen är ambitiöst, något som gynnar oss. Många nät byggs av lokala energibolag, Stadtwerke, där Waystream idag har två installationer; HeliNET och Schwerte. Landets modell för hur nätägare, operatörer och tjänsteleverantörer samexisterar i näten, och hur man som hushåll kan få tillgång till en anslutning, är komplext. Kvartalets ökning är ett tecken på att vår satsning på att möta kunderna via aktiva lokala partner är riktigt. Under våren pågår många viktiga mässor i Tyskland och vi har säkerställt att vi syns i rätt sammanhang både som talare och som utställare. Vi får bra gensvar och de potentiella kunderna är intresserade av det vi erbjuder båda på internationella mässor och på hemmamarknaden.

Waystream står väl rustat för att kunna tillgodose den europeiska marknaden, dels genom de nya produkterna med fler switchar, dels tack vare samarbete med partner och andra tillverkare i Svenska Fibergruppen där vi erbjuder ett helhetskoncept till kunderna. Bland annat kommer vi att erbjuda pilotinstallationer av Open Access där en nätoperatör skall kunna testa hur detta fungerar.

Första kvartalet visar att vår ambition och målinriktade arbete med att minska kostnaderna bär frukt. Jämfört med första kvartalet föregående år har kostnaderna minskat med 22 procent. Vi fortsätter dock investera i utveckling av nya produkter. Waystream är ett innovationsbolag som måste hålla sig i framkant gällande utveckling av avancerad digital infrastruktur.

Susanne Torrbacka

Tf vd 

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, tf vd Waystream 

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl.08:30 CET. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar