Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar

Waystream skriver ned det bokförda värdet av bolagets immateriella anläggningstillgångar avseende produktutveckling med 6 MSEK.

Beslutet fattas efter en årlig prövning av nedskrivningsbehov samt koppling till företagets reviderade strategi, vilken syftar till att än bättre möta kunders framtida behov av produkter och tjänster från Waystream.

Nedskrivningen har ingen påverkan på kassaflödet men kommer påverka det rapporterade röresleresultatet i det fjärde kvartalet 2017.

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Öberg, VD Waystream

Mobil: +46 (0) 76 881 81 31

Email: mats.oberg@waystream.com 

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 17:00 CET.  

Om oss

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera