Waystream publicerar årsredovisning för 2018

Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com. 

Årsredovisningen för 2018 finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsredovisningen i tryckt version distribueras endast till de aktieägare som uttryckligen bett om ett tryckt exemplar.

För mer information, vänligen kontakta: 
Susanne Torrbacka, CFO
Telefon: 08-56 26 94 50
E-post susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.  info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399 

Om oss

Om WaystreamWaystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på www.waystream.com Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399