Delårsrapport för kvartalet juli - september 2004 och 12 månadersperioden oktober 2003 - september 2004

(Räkenskapsåret är förlängt till 31 december 2004)

• Oljeintäkterna ökade med 141% till MUSD 6,0 för kvartalet 1 juli-30 september 2004 och med 61% till MUSD 14,3 under perioden 1 oktober 2003-30 september 2004. • Resultatet före skatt förbättrades till MUSD 1,1 (MUSD –24,0) för kvartalet och MUSD –1,4 MUSD (MUSD –29,3) för tolvmånadersperioden. Resultatet efter skatt uppgick till MUSD 0,8 (MUSD-22,8) för kvartalet och till MUSD -3,0 (MUSD -27,9) för de tolv månaderna. • Resultatet efter skatt motsvarade 0,00 USD per aktie (-0,40 USD) för kvartalet och –0,01 USD per aktie (-0,49 USD) för tolvmånadersperioden. • Oljeproduktionen ökade med 109% till 269.441 fat under kvartalet och med 22% till 729.557 fat för tolvmånadersperioden. • Maxim Barski har utnämnts till verkställande direktör och utsett en ny koncernledning. För ytterligare information: Maxim Barski, Verkställande Direktör, tfn +7-095 723 0718 Eric Forss, Styrelseordförande, tfn +46-8-613 00 85.

Om oss

West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i västra Sibirien, Ryssland. West Siberian Resources depåbevis handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen under symbolen WSIB.

Dokument & länkar