Kommande rapporttillfällen

Styrelsen för oljebolaget West Siberian Resources Ltd. (tidigare Vostok Oil Ltd.) har uppdaterat kalendariet för informationsgivningen. West Siberian Resources lämnar under 2004 och 2005 ekonomisk information avseende det förlängda räkenskapsåret, 1 oktober 2003 – 31 december 2004, vid följande tidpunkter; – Delårsrapport 1 oktober 2003 – 30 september 2004 24 november 2004 – Bokslutskommuniké 1 oktober 2003 – 31 december 2004 2 mars 2005 – Årsredovisning under april 2005

Om oss

West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i västra Sibirien, Ryssland. West Siberian Resources depåbevis handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen under symbolen WSIB.

Dokument & länkar