West Siberian Resources förvärvar ryskt oljebolag

West Siberian Resources Ltd. (tidigare Vostok Oil Ltd.), som handlas på Nya Marknaden, har tecknat avtal om förvärv av Khvoinoye LLP i västra Sibirien för MUSD 9. De huvudsakliga tillgångarna utgörs av oljefältet Khvoinoye och ett mindre raffinaderi. Förvärvet innebär att West Siberian Resources tillförs oljeproduktion om cirka 200 fat per dag och att de totala oljereserverna ökar med cirka 18 miljoner fat. Oljeproduktionen i Khvoinoye förväntas öka väsentligt under 2005 och 2006.

Khvoinoye LLP var ursprungligen en del av Tomskneftegasgeology Group (TNGG). Bolagets oljefält och raffinaderi är liksom West Siberian Resources befintliga oljefält lokaliserade i Tomskregionen. Förvärvet innebär att West Siberian Resources bevisade oljereserver ökar med cirka 11 miljoner fat. De sannolika reserverna ökar med cirka 7 miljoner fat. Oljefältet i Khvoinoye producerar idag genom två källor ca 200 fat olja per dag. Borrning av två källor pågår med förväntad produktionsstart under första kvartalet 2005. Totalt 7 borrningar planeras i fältet under 2005 och 2006 enligt nuvarande preliminära utvecklings- och investeringsplan som också omfattar geologiska undersökningar, renoveringsarbeten på befintliga källor och infrastrukturprojekt. Producerad råolja transporteras till det egna raffinaderiet för förädling till eldningsolja, diesel och bensin. Raffinaderiet har för närvarande en kapacitet om 1 000 fat olja per dag och är lokaliserat 52 km från oljefältet. Raffinerade produkter säljs lokalt. Förvärvet, som finansieras genom likvida medel och lån, är villkorat av godkännande från ryska myndigheter genom Antimonopoly Committee. Godkännandet förväntas under januari 2005 och därefter slutförs förvärvet. – Förvärvet är ett led i vår tillväxtstrategi och kompletterar våra övriga oljefält väl. Vår produktion och våra reserver ökar samtidigt som verksamheterna samordnas och viktiga tillväxtmöjligheter tillförs, säger Maxim Barski VD för West Siberian Resources och tillägger, Det lokala raffinaderiet förbättrar marginalerna och minskar känsligheten för oljeprisrörelser. För ytterligare information: Maxim Barski, VD, West Siberian Resources Ltd., tel. 007-095 723 07 18 Eric Forss, styrelseordförande, West Siberian Resources Ltd., tel. 08-613 00 85 Besök även www.westsiberian.com

Om oss

West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i västra Sibirien, Ryssland. West Siberian Resources depåbevis handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen under symbolen WSIB.

Dokument & länkar