Pr-branschens etik duger inte

Pr-branschens etik duger inte Pr-branschen förtjänar sin skumraskstämpel, så länge som den accepterar lobbying i det fördolda. Det skriver pr-konsulterna Patrik och Henrik Westander i en debattartikel idag i Finanstidningen. "Tyvärr accepteras lobbying i det fördolda av större delen av pr- branschen. De pr-byråer som försvarar sådan lobbying är samma företag som utan urskiljning säljer sig själva som legoknektar till högstbjudande åsiktsarmé. Demokratin är den stora förloraren på hemlighetsmakeriet", skriver bröderna Westander. I debattartikeln uppmanas pr-branschföreningen Precis att inkludera principen om öppen lobbying i sina etiska regler. Pr-branschföreningen har idag en alltför svag uppförandekod för professionella lobbyister. Den första punkten gäller öppenhet: "Vid anmodan från folkvald representant eller tjänsteman skall en lobbyist alltid vara beredd att ange vem han är, var han arbetar, på vems uppdrag kontakten äger rum och i vilket syfte." - Varför bara "vid anmodan"? Dessutom måste samma öppenhet gälla i förhållande till andra berörda parter, exempelvis en meningsmotståndare eller en journalist, säger Patrik Westander. - Och varför berör pr-branschföreningen bara konsultlobbyistens agerande och inte uppdragsgivarens? Flera pr-byråer accepterar eller till och med föreslår sina uppdragsgivare att "avsändaren inte ska synas", säger Henrik Westander. Ett konkret förslag till formulering från Westander: "En lobbyist skall inte medverka till att bilda opinion och påverka beslut i hemlighet, utan tvärtom verka aktivt för att berörda parter - såväl politiska beslutsfattare som media och allmänheten - får veta vem eller vilka som står bakom varje lobbyingkampanj lobbyisten driver." För mer information, kontakta: Patrik Westander, vd, på 08-464 96 50, 073-687 82 55 eller patrik@westander.se Henrik Westander, styrelseordförande, på +45 59 20 73 73, 070-966 24 47 eller henrik@westander.se För mer information om Westander Publicitet & Påverkan, se www.westander.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00310/bit0001.pdf

Om oss

Westander Publicitet & Påverkan hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer.

Dokument & länkar