Pr-branschföreningen nedmonterar etiskt regelverk

Pr-branschföreningen nedmonterar etiskt regelverk Idag bekräftar pr-branschföreningen Precis ordförande Henry Rawet i en debattartikel i Finanstidningen en omfattande etisk kursändring. Rawet skriver att "pr-branschen ska aldrig sätta upp andra regler om vad som är etiskt och moraliskt acceptabelt än de lagar som riksdagen stiftar". Därmed bryter Precis med pr-branschens internationellt vedertagna etiska regelverk, the Rome Charter (se www.precis.se/romeng.htm). - Pr-branschföreningens ståndpunkt är upprörande, ja rent ut sagt odemokratisk, säger Patrik Westander, vd för pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Bröderna Westander skrev i en debattartikel om öppen lobbying i Finanstidningen den 6 december att "det är en demokratisk angelägenhet att politiker, medier och allmänheten får veta vem som är den egentliga avsändaren av ett budskap". - Riksdagen har varken lagstiftat mot hemlig lobbying med dolda avsändare eller lobbying genom lögner och vilseledanden, men i fortsättningen vill tydligen pr-branschföreningen godkänna allt agerande som inte är direkt olagligt, säger Patrik Westander. På Finanstidningen Debatt den 6 december ställde Patrik och Henrik Westander frågan: "Nu måste principen om öppen lobbying också bli en del av pr-branschföreningen Precis etiska regler. Demokratin kräver en sådan öppenhet. Varför gör inte pr-branschföreningen det?" På Finanstidningen Debatt svarar idag Henry Rawet, vd GCI Rinfo och ordförande i Precis, tillsammans med Johan Bobert, vice vd Hill and Knowlton och sammankallande i Precis normkommitté: "Pr-branschen ska aldrig sätta upp andra regler om vad som är etiskt och moraliskt acceptabelt än de lagar som riksdagen stiftar. Gör vi det, så blir vi populistiska ynkryggar snarare än professionella rådgivare." För mer information, kontakta: Patrik Westander, vd, på 08-464 96 50, 073-687 82 55 eller patrik@westander.se Henrik Westander, styrelseordförande, på +45 59 20 73 73, 070-966 24 47 eller henrik@westander.se För mer information om Westander Publicitet & Påverkan, se www.westander.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00220/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00220/bit0003.pdf

Om oss

Westander Publicitet & Påverkan hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer.

Dokument & länkar