Sju av tio vill att tidningarna redovisar pr-knepen

Sju av tio vill att tidningarna redovisar pr-knepen Det blir allt vanligare att lobbyister och pr-konsulter aktivt påverkar vad som blir nyheter i tidningarna. Sju av tio svenskar tycker att tidningarna bör redovisa pr-knepen, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Hela 71 procent av svenskarna tycker att tidningarna bör redovisa pr-knepen, så att också resurssvaga aktörer och allmänheten kan göra sin röst hörd via media. Bara 13 procent är emot förslaget, medan 16 procent inte har någon åsikt i frågan. Westander presenterar idag den nya Sifoundersökningen på Utgivarforum, en konferens i Tidningsutgivarnas regi. - Problemet med lobbying är alla de som inte opinionsbildar och lobbar. Långt ifrån alla har råd att betala en pr-byrå, men medierna kan göra pr-konsulternas metoder tillgängliga för alla, säger vd Patrik Westander. Pr-byrån Westander har i olika sammanhang argumenterat för att medierna bör medverka till att medborgarna får insikt i hur man kan påverka politiska beslut, kunskap om mediernas kriterier i nyhetsvärderingen och ett kritiskt förhållningssätt till mediernas budskap. - Mediernas demokratiska uppdrag bör inte begränsas till att granska makten och ge röst åt dem som inte har någon. Medierna måste också börja folkbilda kring metoder för att påverka makten genom opinionsbildning och lobbying, säger Patrik Westander. Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1.000 personer under perioden 2-8 november 2004. Följande fråga ställdes: "Det blir allt vanligare att lobbyister och pr-konsulter aktivt påverkar vad som blir nyheter i tidningarna. Tycker du att tidningarna bör redovisa pr-knepen, så att också resurssvaga aktörer och allmänheten kan göra sin röst hörd via media." Svarsandelarna blev som följer: Mycket bra förslag: 31 procent; ganska bra förslag: 40 procent; ganska dåligt förslag: 9 procent; mycket dåligt förslag: 4 procent; tveksam, vet ej: 16 procent. För mer information, kontakta: Patrik Westander, vd, 08-464 96 51, 073-687 82 55 eller patrik@westander.se Westanders pr-handbok 2005 kan beställas, gratis för enstaka exemplar, på e-post pr-handboken@westander.se eller laddas ner i pdf-format från www.westander.se Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander avviker i flera avseenden från den rådande branschlogiken: ENGAGEMANG - vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. ÖPPENHET - vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. EFFEKTIVITET - vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. HANDLING - vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Apoteket, Folksam, Handikappförbunden, Räddningsverket, SBAB, Sida, Skatteverket, Statoil, Svenskt Näringsliv och Sydkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20400/wkr0001.pdf

Om oss

Westander Publicitet & Påverkan hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer.

Dokument & länkar