Westander släpper årets pr-handbok

Westander släpper årets pr-handbok Westander Publicitet & Påverkan presenterar idag Westanders pr-handbok 2003. Nära tusen företag och organisationer samt flera hundra politiker och journalister får i dagarna en pr-handbok i posten. Westanders pr-handbok är tänkt att fungera som både inspirationskälla och checklista för den som vill jobba långsiktigt och systematiskt med medierelationer och/eller lobbying. - Det är viktigt att så många som möjligt får tillgång till pr- branschens kunskaper om bland annat mediernas nyhetsvärdering och de politiska processerna, säger vd Patrik Westander. Westanders pr-handbok 2003 har skickats till cirka 500 företag, 349 riksdagsledamöter, 180 intresseorganisationer, 80 myndigheter, 50 kommittéer, 50 redaktioner och 45 reklambyråer. - Vi kombinerar utskicket till riksdagsledamöterna med att uppmuntra riksdagen att gå i bräschen för öppen lobbying. Det är hög tid att de offentliga uppdragsgivarna börjar inkludera specifika öppenhetskrav i sina upphandlingskriterier för pr-byråtjänster, säger Patrik Westander. Westander är en uppstickare i pr-branschen som utmanar de större pr- byråerna, bland annat genom att öppet redovisa alla lobbyuppdrag. Företaget ökade byråintäkten under 2002 med 63 procent eller två miljoner kronor. På en vikande pr-marknad är Westander därmed en av Sveriges snabbast växande pr-byråer. För mer information, kontakta: Patrik Westander, vd, på 08-464 96 50, 073-687 82 55 eller patrik@westander.se För beställning av Westanders pr-handbok 2003, gå in på www.westander.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Westander Publicitet & Påverkan hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer.

Dokument & länkar