Dentware Scandinavia AB (publ) förliks i patenttvister

Efter många års tvistande har Dentware Scandinavia AB och Heraeus Kulzer Nordic AB träffat en förlikning. Dentware och Heraeus har sedan 2013 haft ett flertal pågående patenttvister, där Heraeus bl.a. riktat skadeståndskrav mot Dentware. I och med den förlikning som parterna nu träffat är samtliga pågående tvister mellan Dentware och Heraeus slutligt lösta. Överenskommelsen innebär för Dentwares del att bolaget inte utan Heraeus tillstånd får tillverka dentala superstrukturer med s.k. böjda skruvkanaler eller använda den uppfinning som omfattas av Heraeus patent avseende intermediära dentala brostrukturer eller dentala brostrukturer (”två steg”), eller sälja egentillverkade sådana produkter, så länge Heraeus patent SE 535 361 och EP 2 053 985 är i kraft i Sverige. Det står dock Dentware fritt att köpa in böjda skruvkanaler eller produkter med intermediära dentala brostrukturer från Heraeus eller andra aktörer på marknaden som har rätt att tillverka och sälja vidare sådana produkter. För Dentware betyder överenskommelsen, som inte är förknippad med något skadestånd att bolaget kan fokusera på framtiden istället för att ägna kraft, tid och pengar på långdragna tvister, med de risker för höga skadestånd, omfattande rättegångskostnader och skador på verksamheten som sådana tvister innebär.

Dentware Scandinavia AB ser därför förlikningen som ett viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling med fokus på framtiden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Jacobsson, styrelsens ordförande, Dentware Scandinavia AB (publ)
E-post: stefan.jacobsson@dentware.se 

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Bolagets största marknader är Sverige, Norge och Frankrike.

Dokument & länkar