Delårsrapport januari-juni 2004

Delårsrapport januari-juni 2004 - Resultat efter skatt ökade till 396 Mkr (333), motsvarande 6,52 kr (5,37) per aktie - Hyresintäkterna minskade till 851 Mkr (1 030) till följd av fastighetsförsäljningar - 29 fastigheter avyttrades för 1 714 Mkr (1 857) med en vinst om 261 Mkr (285) - Wihlborgs utveckling är fortsatt god med ett förbättrat resultat och en oförändrad vakansgrad, säger Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. - Vi har höjt takten i affärerna ytterligare och gjorde i slutet av det andra kvartalet flera större förvärv som bl a innebär att vi stärker vår närvaro i intressanta utvecklingsområden i Stockholms innerstad och närförorter, fortsätter Erik Paulsson. - Stabiliseringen av marknaden i Stockholm, särskilt innerstaden, blir allt tydligare. Konjunkturförstärkningen medför att aktivitet och efterfrågan på lokaler ökar, dock från en låg nivå efter de senaste åren nedgång. Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2004 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bok-fört värde av 19,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,0 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,8 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/05/20040805BIT20110/wkr0010.pdf Hela rapporten

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar