Konkurrensverket tar inte upp Wihlborgs/Fabege till prövning

Konkurrensverket tar inte upp Wihlborgs/Fabege till prövning Wihlborgs Fastigheter AB (publ) har med anledning av det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Fabege AB (publ) inlämnat anmälan till Konkurrensverket enligt 37§ konkurrenslagen. Konkurrensverket beslutade den 19 augusti 2004 att inte ta upp den anmälda koncentrationen till prövning, då de berörda företagens sammanlagda omsättning understeg 4 miljarder kronor föregående räkenskapsår. Därmed bortfaller förvärvstillståndsvillkoret i erbjudandet till aktieägarna i Fabege. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges större börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bok-fört värde av 19,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,0 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,8 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT20860/wkr0001.pdf

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar