Referat av verkställande direktörens anförande vid den extra bolagsstämman

Referat av verkställande direktörens anförande vid den extra bolagsstämman Vid dagens extra bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB sade VD Erik Paulsson bl a: - Vi anser att Wihlborgs erbjudande till aktieägarna i Fabege innehåller attraktiva alternativ, inte minst aktiealternativet som ger ett ökat substansvärde per aktie, möjlighet att ta del i framtida samordningsvinster samt inte medför någon beskattning vid aktiebytet. Vårt bud är dessutom inte villkorat av 90 procent anslutning. - Vi är övertygade om att vår framgångsrika affärsmodell kommer att skapa betydande värden när den tillämpas i ett sammanslaget bolag. Sedan 1998 har Wihlborgs förädlat och avyttrat 700 fastigheter för drygt 20 miljarder kr och med en sammanlagd vinst om 2,3 miljarder kr. - Vi vill klarlägga för Fabeges aktieägare att inga andra intressenter har tagit kontakt med Wihlborgs angående ett eventuellt bud. - Det är viktigt att Fabeges styrelse i god tid före anmälningsperiodens utgång den 15 september ger sin syn på Wihlborgs bud. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges större börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bok-fört värde av 19,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,0 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,8 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT20370/wkr0001.pdf

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar