Wihlborgs bud ligger fast

Wihlborgs bud ligger fast - Vi anser att vårt erbjudande till Fabeges aktieägare innehåller attraktiva alternativ och enligt de regler som gäller för ovillkorade bud varken kan eller får vi ändra erbjudandet, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter AB. - Det är värt att notera att aktiealternativet innebär att aktieägarna i Fabege erhåller motsvarande 129 kr i substansvärde per aktie vid byte till Wihlborgsaktier. Dessutom sker ingen beskattning vid aktiebytet, fortsätter Erik Paulsson. - För aktieägare i både Wihlborgs och Fabege kommer ett samgående mellan bolagen att skapa betydande mervärden. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges större börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bok-fört värde av 19,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,0 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,8 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT21480/wkr0001.pdf

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar