Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 · Omsättningen för perioden januari till september steg med 28,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 22,7 Mkr (17,7). Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 40,2 procent och uppgick till 7,5 Mkr (5,3). · Resultat efter skatt för perioden januari till september uppgick till -18,3 Mkr (-22,6). Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -5,2 Mkr (-8,7). · Resultat per aktie för perioden januari till september uppgick till -0,60 kr (-2,87), efter utspädning -0,60 kr (-2,87). Resultat per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,17 kr (-1,10), efter utspädning -0,17 kr (-1,10). · I augusti övertecknades företrädesemissionen i Sign On. På grund av den stora efterfrågan genomfördes även en riktad emission. De båda emissionerna gav tillsammans ett nettotillskott i kassan om ca. 20 Mkr. Totalt har bolaget under perioden erhållit 32,6 Mkr. · Den 19 september förvärvade Sign On konkursboet efter Netmaker Secure Payments. Netmaker förvärvades mot en kontant ersättning om 3 Mkr. Netmakers produkt BgCom passar väl in i Sign Ons befintliga produktsortiment där uppenbara synergifördelar föreligger. Om Sign On Sign On är ett programvaruföretag som erbjuder en helhetslösning för att alla snabbt och kostnadseffektivt skall kunna få tillgång till elektroniska blanketter och dokument samt skicka information via Internet, med eller utan elektronisk signatur. Sign Ons verksamhet är fördelad på fyra affärsområden; FormPipe, Sign On Solutions (Blankettarkiv), Sign On Blanketthotell/blankettkonstruktion och Netmaker. Verksamheten finns i Danderyd och i Helsingborg med totalt 58 anställda. Kontaktperson: Jan Werne Verkställande Direktör Sign On i Stockholm AB (publ) Svärdvägen 3B, Box 22, 182 11 Danderyd, orgnr. 556431-0067 Tel: 08-555 290 08, 070-848 25 40, e-post: jan.werne@signon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00600/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00600/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar