Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2003

• Omsättningen för det första kvartalet steg med 7,4 procent och uppgick till 7,7 Mkr (7,2).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till –5,2 Mkr (-5,0).
• Ny VD, Jan Werne, tillträdde bolaget den 10 februari
• Nyemission tillförde bolaget 12,6 Mkr efter emissionskostnader

Kontaktperson: Jan Werne Verkställande Direktör Sign On i Stockholm AB (publ)
Svärdvägen 3B, Box 22, 182 11 Danderyd, orgnr. 556431-0067
Tel: 08-555 290 08, 0708-48 25 40, e-post: jan.werne@signon.se

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar