EIO väljer Sign On som leverantör av elektroniska blanketter

EIO väljer Sign On som leverantör av elektroniska blanketter Eio som representerar mer än 85% av elbranschens företag och som har 19 000 anställda har valt att förlägga sina blankettuppdrag till Sign On. EIO utvecklade redan 1996 ett system för elektroniska blanketter som medlemmarna erbjöds att abonnera på. Intresset var stort och nu går EIO vidare i en moderniseringsprocess av blankettarkivet. "Våra medlemmar kan genom Sign Ons lösning nu på ett enkelt sätt och utan specialprogramvaror arbeta med våra blanketter", säger Johan Lysholm IT chef på EIO. Genom att satsa på elektroniska blanketter kan företagen minimera tidsåtgången för olika projekt och snabba upp flödet. Dessutom får man ordning på sina blanketter. Har man samtliga blanketter samlade elektroniskt vet alltid användaren vart den senaste versionen finns och vi som ger ut blanketter kan alltid hänvisa till ursprungskällan forstätter Lysholm. "För Sign Ons del är EIO ett bra exempel på en kund där användarna har krav på lättillgänglighet och enkelhet" säger Andreas Halvarsson, vVD på Sign On. "Vi har på kort tid märkt en kraftig efterfrågan på våra tjänster och EIO är ett bra exempel ur kundstocken. Nya möjligheter med elektronisk signatur gör att konceptet utvecklas" avslutar Halvarsson. Kontaktpersoner: Johan Lysholm, IT chef, EIO Tel: 08 - 762 75 78. E-post: johan.lysholm@eio.se Andreas Halvarsson, vVD, Sign On AB (publ) Tel: 08-555 290 07. E-post: andreas.halvarsson@signon.se Om EIO EIOs verksamhetsidé är att verka för att stärka medlemmarnas och branschens konkurrenskraft samt driva frågor där medlemmarna gemensamt kan nå längre än vad en medlem kan enskilt. EIO är en opolitisk och oberoende företagsorganisation som ansluter elteknikentreprenörer. EIO har som sin huvuduppgift att hävda medlemmarnas gemensamma intressen, samt att verka för branschens och företagens bestånd och utveckling. EIO bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör branschen. EIO träffar kollektivavtal för sina medlemmar. Om Sign On Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsen. Vi har utvecklat elektroniska blanketter sedan 1996 och är svensk agent för blankettdatabasen "SignForm" vilken, via abonnemang, tillhandahåller alla blanketter och formulär som en organisation, ett företag eller en privatperson kan tänkas behöva. Allt kan enkelt hämtas via Internet med ett lösenord. Sign On har utvecklat programvaran "FormPipe" som gör att man kan skicka ifyllda och elektroniskt signerade blanketter till en mottagande server via Internet. Läs mer om Sign On: www.signon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar