Försäkringsbolaget SPP blir ny storägare i börsnoterade Sign On

Försäkringsbolaget SPP blir ny storägare i börsnoterade Sign On Försäkringsbolaget SPP blir ny storägare i börsnoterade Sign On. Detta efter köp av 210 000 aktier. SPP äger därmed tre procent av Sign On AB. Det framtidsinriktade börsbolaget Sign On, som är först i världen med ett komplett system för att signera blanketter och avtal över Internet, lockar allt fler stora och kända aktörer på kapitalmarknaden. Senast i raden är SPP. - Det är extra roligt att just SPP är ny ägare. Vi har länge haft SPP som kund på SignForm, våra elektroniska blanketter, och det här visar att de tror på företagets idé och framtid, säger Bosse Falgard, VD för Sign On. Två bolag inom SPP ligger bakom aktieköpen i Sign On, SPP Livförsäkring och Försäkringsbolaget SPP, som nu byter namn till Alecta. Köpen genomfördes via Nordiska Fondkommission vid två tillfällen under november månad, och innebär att SPP äger tre procent av Sign On. Sedan tidigare är bland andra Inter IKEA, Core Ventures och 6:e AP-fonden stora ägare i bolaget, som är noterad på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. - Vi har redan från början haft långsiktiga och stabila ägare, och att det tillkommer nya stora aktörer visar att marknaden har förtroende för Sign On. Det är naturligtvis bra, inte minst med tanke på att vi nu är i en expansiv fas där vi bland annat lanserar världens första kompletta programvara för att signera blanketter och avtal elektroniskt över Internet, FormPipe, säger Bosse Falgard. VD Bosse Falgard har nyligen själv flaggat upp sitt ägande med 11 000 aktier som inköpts sedan augusti förra året. Utöver optioner äger Falgard 50 000 aktier i Sign On. För vidare information, kontakta Andreas Halvarsson, vice VD Sign On, 08- 555 290 07, 070-545 95 95, e-mail: andreas.halvarsson@signon.se Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Bolaget har ca 50 anställda, har producerat och sålt abonnemang för elektroniska blanketter sedan 1996, och har utvecklat programvaran FormPipe som bolaget äger. Sign On är svensk agent för Sign Form, en Internetbaserad databas för alla typer av blanketter och formulär som myndigheter, företag och privatpersoner har behov av. SignForm har för närvarande kontor i 11 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010206BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010206BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar