Glostrup kommun först ut med elektronisk signatur i Danmark

Report this content

Glostrup kommun först ut med elektronisk signatur i Danmark Glostrup kommun lanserar Danmarks första kommunala pilotprojekt med kvalificerad elektronisk signatur. Projektet är planerat att träda i kraft i oktober 2002 och levereras av Sign On systerbolag SignForm A/S i Köpenhamn. Kommunen förekommer därigenom forskningsminister Helge Sander, då Sander först vid årets slut förväntas ha ramarna för den elektroniska signaturen helt klara. - Ju snabbare vi får praktisk erfarenhet av ny teknologi, desto snabbare kan den komma våra invånare och företag till godo, säger borgmästare Søren Enemark (A). Målet med pilotprojektet är att förenkla kommunens kommunikation med dess invånare och företag. - Utvalda testföretag ska kunna skicka in viktiga blanketter elektroniskt. Det underlättar arbetsgången för både företaget och kommunförvaltningen, där man slipper de besvärliga momenten med att fylla i, skicka iväg och bearbeta blanketterna manuellt, förklarar Glostrup kommuns IT-chef, Henrik Nellager. Det är inte bara förvaltningen och företagen som kan dra fördel av projektet. Invånarna får också möjlighet att delta. - Föräldrar vill kunna ansöka om att få placera sina barn på daghem eller fritidshem på elektronisk väg. Därmed tar vi ett stort steg mot att förbättra kommunens service för invånarna, påpekar borgmästare Søren Enemark. Glostrup Kommun är den kommun i Danmark som kommit längst med service via Internet till sina medborgare. Vi är därför väldigt stolta att de valt oss säger Andreas Halvarsson vice Verkställande Direktör på Sign On. Vi har en produkt som utan mer än språkanpassning kan användas i såväl offentlig förvaltning samt i näringslivet och inom organisationer i Sverige och utomlands avslutar Halvarsson. För vidare information: Andreas Halvarsson, vice Verkställande Direktör Sign On, tel: 08-555 290 07, 070-545 95 95, e-post: andreas.halvarsson@signon.se Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar