Regeringen lyfter Sign On!

Regeringen lyfter Sign On! Regeringen överlämnade igår en proposition som skall genomföra ett tidigare presenterat EG-direktiv om ett EU gemensamt ramverk för elektroniska signaturer. Propositionen är ett lyft för Sign On säger bolagets vVD Andreas Halvarsson. En gemensam lagstiftning inom EU innebär att våra lösningar utan större anpassning passar samtliga EU länder. Genom användandet av PKI (Public key infrastructure) behöver man inte känna varandra sedan tidigare för att kunna lita på vem det är man kommunicerar med. På Internet är detta ett faktum och den nya lagstiftningen ger nu företag och myndigheter möjligheten att övergå till elektroniska dokument med elektronisk signatur. Den kvalificerade elektroniska signaturen får därmed samma status som den handskrivna. Statsrådet Mona Sahlins önskan att öka kommunikationen mellan myndigheter och medborgare via Internet är tillsammans med näringslivets signaler väldigt bra för Sign On och vår framtid är minst sagt spännande avslutar Halvarsson. För ytterligare information kontakta: Andreas Halvarsson, vVD Sign On. Tel: 08-555 290 07, 070-545 95 95 alt via e-post: andreas.halvarsson@signon.se Sign On levererar konkret affärsnytta genom att bygga lösningar som helt eliminerar hanteringen av papper och därmed minimerar kostnader och effektiviserar hantering av blanketter och dokument hos kunderna. Internet och intranät möjliggör ett helt nytt sätt att tillhandahålla och distribuera blanketter elektroniskt - med eller utan elektronisk signatur. Sign On underlättar vardagsarbetet genom att konstruera och distribuera blanketter. Sign On är ett ungt företag med 45 anställda i Sverige. Inom gruppen finns även kontor i Finland, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland, Belgien, Österrike, Polen, Storbritannien, Italien och Kanada. Mer information om Sign On finns på: http://www.signon.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00850/bit0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar