Sign On avyttrar konvertibelt skuldebrev i FormPipe AB

I samband med att FormPipe AB genomför en strukturaffär med Emitor AB har Sign On valt att avyttra det konvertibla skuldebrevet bolaget äger i FormPipe AB. Affären är villkorad av att den planerade transaktionen mellan FormPipe och Emitor fullföljs och beräknas var genomförd i slutet av december 2004. Stockholm, den 24 november 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) För vidare information, vänligen kontakta: Franco Fedeli, styrelseordförande Sign On, 070-426 61 61 Marika Philipson, VD Sign On, 0765-25 90 03

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar