Sign On erhåller europeiskt patent

Sign On erhåller europeiskt patent Börsnoterade Sign On har av det europeiska patentverket (EPO, European Patent Office), fått ett förhandsbesked om beviljande av patent för det tekniska konceptet för företagets produkt FormPipe. Publicering av patentet beräknas ske inom en sex månaders period. EPO är en överstatlig organisation i München där patentansökningar prövas och man kan få patent beviljat för alla de medlemsländer man valt. EPO bygger på en överenskommelse mellan flertalet europeiska länder (EPC, European Patent Convention). Sign On har beviljats patentet i samtliga EPO anslutna länder. De anslutna länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. Sedan tidigare har Sign On beviljats patent i Kanada, Storbritannien och Sverige. Det tekniska konceptet för produkten FormPipe har därmed befunnits patenterbart av så gott som alla europeiska patentmyndigheter. Inget land har ännu gjort avslag. För vidare information: ·Andreas Halvarsson, vice Verkställande Direktör, Sign On, telefon: 08-555 290 07, 070-545 95 95, e-post: andreas.halvarsson@signon.se Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar