Sign On erhåller patent i Sverige

Report this content

Sign On erhåller patent i Sverige Börsnoterade Sign On har erhållit ett beslut från PRV att den patentsökta metoden för säker överföring av elektroniskt signerade dokument via Internet nu är godkänd i Sverige. Sign Ons produkt FormPipe uppfyller patentbarhetskraven nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Sign On erhöll redan i november 2001 ett positivt utlåtande från Patent Cooperation Treaty (PCT) som är en internationell patentmyndighet. Efter detta besked lämnade Sign On in en direktansökan om patent i Sverige, Norge, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Kanada samt ett Europa-patent för att täcka samtliga länder i Europa. I USA är patentansökan inlämnad sedan snart tre år. - Detta positiva besked kommer mycket lägligt eftersom Sign On och våra partners nu är inne i processen att offerera svenska myndigheter och kommuner denna lösning. Ett svenskt patentskydd stärker vårt erbjudande säger Sign Ons VD Bosse Falgard i en kommentar. Stockholms stad har redan valt FormPipe som lösning vilket också bevisar att vårt patent gäller en produkt som marknaden efterfrågar avslutar Falgard. FormPipe är ett system för att via Internet skicka information från många Internet användare med elektronisk signatur till en mottagande myndighet, kommun eller större företag. Ett elektroniskt undertecknat dokument har idag samma legala status som ett traditionellt signerat pappersdokument. För vidare information: Andreas Halvarsson, vice Verkställande Direktör Sign On, tel: 08-555 290 07, 070-545 95 95, e-post: andreas.halvarsson@signon.se Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01110/wkr0002.pdf

Dokument & länkar