Sign On genomför ej verksamhetsbyte och avknoppning

Sign On genomför ej verksamhetsbyte och avknoppning Sign On i Stockholm AB meddelade den 9 juni 2004 att bolaget avsåg byta verksamhet genom att förvärva Svea Ekonomi AB och knoppa av befintlig verksamhet i ett nytt bolag och notera det på Nya Marknaden. Denna transaktion var baserad på en överenskommelse mellan Sign On och Lennart Ågren, Sveas Ekonomis huvudägare med mer än 90 % av aktierna. Lennart Ågren har valt att bryta denna överenskommelse genom att ställa helt nya villkor för att genomföra affären, en summering av några av de väsentligt förändrade villkoren är t ex - Sign Ons andel efter genomförd transaktion ska uppgå till 10 % istället för ursprungliga 13,7 %. - Inga optionsrätter ska ställas ut jämfört med överenskomna 35 miljoner varav 14,75 miljoner till Sign Ons aktieägare. Det skulle ha resulterat i en ägarandel om totalt 15,8 % efter full utspädning för Sign Ons aktieägare. - Ersättning till rådgivaren Mountbrook ska maximeras och endast ske kontant, istället för en kombination av kontanter, optioner och aktier. Styrelsen i Sign On anser inte att det framkommit nya fakta av väsentlig natur som skulle medföra en omförhandling utan har istället krävt att överenskommelsen av den 8 juni 2004 mellan parterna ska fullföljas vilket Lennart Ågren avböjt. Styrelsen i Sign On bedömer att Lennart Ågrens agerande har varit till skada för såväl bolaget som dess aktieägare. Sign On avser att kräva full kompensation för alla direkta kostnader samt ersättning för den skada som kan ha uppkommit. För ytterligare information kontakta: Franco Fedeli styrelseordförande Sign On på telefon 0704-266161 Sign On erbjuder kostnadseffektiva, standardiserade processverktyg och dokument i abonnemangsform via Internet. Verksamheten inriktar sig främst på att erbjuda chefsstöd och hjälpmedel inom det personaladministrativa området. Sign On är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har idag 38 anställda, med kontor i Stockholm och Helsingborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/10/20040810BIT20110/wkr0010.pdf Pressreleasen i PDF format

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar