Sign On och Ernst & Young ePartners underlättar byråkratin för nystartade företag

Sign On och Ernst & Young ePartners underlättar byråkratin för nystartade företag Ernst & Young ePartners fortsätter att ingå samarbetsavtal för att öka sitt utbud av värdeskapande tjänster för den nya ekonomins snabbväxande startupföretag. Det senaste är med Sign On och ger ePartners kunder rabatterad tillgång till en abonnemangstjänst för bland annat blanketter från myndigheter i nio länder. Ernst & Young ePartners erbjuder, via ett digitalt samhälle på Internet, tjänster för att förkorta etableringstiden för svenska startups. Nyligen ingångna samarbetsavtal med IFS och Alfaskop följs nu upp med Sign On. ePartners kommer löpande att inleda nya samarbeten med avsikt att bli den nya ekonomins snabbaste fullserviceleverantör av värdeskapande tjänster. Ambitionen är att under den närmaste treårsperioden kunna erbjuda tjänster motsvarande 500 miljoner kronor. - Byråkratin som omgärdar ett nyetablerat företag, i synnerhet de som tidigt väljer att internationalisera sin verksamhet, är ofta omfattande. Tillsammans med våra övriga tjänster ger samarbetet med Sign On oss möjlighet att förenkla startupföretagens hantering av denna, vilket ger dem mer tid att utveckla sina affärsidéer, säger Mikael Bergsten, VD för Ernst & Young ePartners. Sign Ons abonnemang är en tjänst som ger företag möjlighet att söka, hämta hem, fylla i och skriva ut dokument från myndigheter, företag och organisationer. Det innehåller även juridiska avtalsmallar (för såväl tjänste- som privat bruk), mallar för affärsbrev på flera språk samt de vanligaste blanketterna som används internt på kontor. Tjänsten omfattar blanketter/dokument från Sverige, Finland, Norge, Danmark, Belgien, Österrike, Storbritannien och Italien. Expansion av tjänsten till att omfatta fler länder pågår. - Ernst & Young har med sin satsning på ePartners funnit ett intressant koncept som framgångsrikt kan leverera tjänster till den nya ekonomins företag. Som samarbetspartner får vi möjlighet att vara en del i den spännande process som de nystartade företagen går igenom när de omvandlar idéer till konkret verksamhet, ofta på en internationell nivå, säger Andreas Halvarsson, vice VD för Sign On. Om Ernst & Young ePartners AB Ernst & Young ePartners AB erbjuder såväl breda som skräddarsydda tjänster för att snabbt generera värdetillväxt i den nya ekonomins startupföretag. Huvudinriktningen är mot företag vars ambitionsnivå och inriktning är global. Genom Ernst & Youngs globala nätverk av specialister ger ePartners sina uppdragsgivare en säker tillgång till ett flertal tjänster för struktur- och humankapitaluppbyggnad. Det gäller bland annat områden som affärsutveckling, revision, skatt, juridik och corporate finance. Se också www.epartners.ey.se. Ernst & Young finns i drygt 130 länder och hjälper där hjälper kunder att reducera risker, höja intäkter och sänka kostnader. Verksamheten bygger på affärsområdena Assurance & Advisory Business Services, Corporate Finance och Tax/Law. I Sverige är företaget rikstäckande med ett 80-tal kontor, 1 800 medarbetare och ca 20 000 kunder. Om Sign On Sign Ons affärsidé är att bygga Internet- och intranätlösningar som ersätter de pappersbundna processerna och minimerar kostnaderna för hantering av blanketter och dokument. Sign Ons produktsortiment täcker hela hanteringskedjan från layout till uppdatering av mottagarens databas. Företaget har drygt 50 anställda i Sverige. Inom gruppen finns även kontor i Finland, Norge, Danmark, Belgien, Österrike, Storbritannien, Italien, USA, Polen, Frankrike och Tyskland. Fortsatt expansion i andra länder pågår. Sedan den 5 juni är Sign On noterat på Nya Marknaden. Se också www.signon.se. För ytterligare information: Mikael Bergsten, VD Ernst & Young ePartners AB Tel: 070-348 71 03 E-mail: mikael.bergsten@epartners.ey.se Martina Ljungström, marknadschef Ernst & Young ePartners AB Tel: 08-520 589 00, 070-348 71 02 E-mail: martina.ljungstrom@epartners.ey.se Andreas Halvarsson, vVD Sign On AB Tel: 08-555 290 07, 070-545 95 95 E-mail: andreas.halvarsson@signon.se Johan Schönbeck, SignForm Abonnemang Tel: 08 555 290 93, 070 341 34 75 E-post: johan.schonbeck@signon.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01050/bit0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar