Sign On tar viktigt steg mot patent för FormPipe

Sign On tar viktigt steg mot patent för FormPipe Börsnoterade Sign On har av den internationella patentmyndigheten WIPO/PCT (Patent Co-operation Treaty) erhållit ett positivt patentbarhetsutlåtande som anger att den patentsökta metoden för säker överföring av elektroniskt signerade dokument via Internet är patenterbar. Sign On kommer därför att fullfölja sin patentansökan avseende patentskydd i viktiga länder. I USA är patentansökan inlämnad sedan två år. Peter Kylin, VD Hynells Patenttjänst AB som hanterar Sign On's patentfrågor: "Vi anser att PCT's dokument är mycket starkt och bedömer att sannolikheten är stor för att Sign On kommer att erhålla patent i de länder där ansökan sker. PCT bekräftar att FormPipe uppfyller patentbarhetskraven nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet." Sign On's VD Bosse Falgard säger: "PCT's utlåtande innebära stora fördelar och möjligheter för Sign On när vi nu förhandlar med agenter, kunder och licenstagare för FormPipe på global och nationell nivå". FormPipe är ett system för att via Internet skicka information från många Internet användare med elektronisk signatur till en mottagande myndighet, kommun eller större företag. Ett elektroniskt undertecknat dokument har idag samma legala status som ett traditionellt signerat pappersdokument. PCT är en instans som handhas av WIPO (World Intellectual Property Organisation) i Genève. PCT godkänner inte patent utan är ett interimistiskt förfarande för patentsökande med globala ambitioner. Istället för att inge patentansökningar i alla länder av intresse, räcker det med en ansökan till en PCT-myndighet (ett fåtal utvalda patentverk, däribland det svenska), varpå ett interimistiskt skydd erhålles. Inom 18 månader måste beslut tas för vilka länder man vill fullfölja patentansökan. Vid fullföljning räknas skyddet från PCT- ansökans ingivningsdag. För vidare information: Andreas Halvarsson, vice VD Sign On, tel: 08-555 290 07, 070-545 95 95, e-post: andreas.halvarsson@signon.se Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Bolaget har ca 70 anställda, har producerat och sålt abonnemang för elektroniska blanketter sedan 1996, och har utvecklat programvaran FormPipe som bolaget äger. Sign On är svensk agent för SignForm, en Internetbaserad databas för alla typer av blanketter och formulär som myndigheter, företag och privatpersoner har behov av. SignForm har för närvarande kontor i 11 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00940/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00940/bit0001.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar